Betekeningen

De gerechtsdeurwaarder kan beslissingen ter kennis brengen van de betrokken partijen (men denke met name aan bijvoorbeeld de opzeg van arbeidscontracten, beëindiging van de huurovereenkomsten, de vonnissen en arresten van onze Rechtbanken, de akten aangaande de openbare verkoping van onroerende goederen, ...)

Door de betekening van de gerechtsdeurwaarder aan de betrokken partij staat onontkomelijk vast dat de betekende partij op de hoogte is van de beslissing, wat maakt dat men later niet meer kan beweren niet op de hoogte te zijn geweest van deze beslissing.

Sommige van deze beslissingen dienen verplicht door een gerechtsdeurwaarder te worden getekend.