Gerechtelijke invorderingen

De minnelijke invordering leidt niet altijd tot de gewenste resultaten, daarom bestaat de mogelijkheid om over te gaan tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbank teneinde een veroordeling te bekomen, zodoende dat de gerechtsdeurwaarder nadien de mogelijkheid heeft om indien nodig de gedwongen tenuitvoerlegging aan te vangen (dit kan onder andere zijn door middel van beslag op roerende goederen, loonbeslag, beslag op onroerend goed, enz...) Dit allemaal rekening houdende met de financiële toestand van de schuldenaar, dewelke steeds van dossier tot dossier dient beoordeeld te worden.