Vaststellingen

Nog een taak van de gerechtsdeurwaarder is processen-verbaal van vaststelling opmaken. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder aangevat wordt om een bestaande toestand vast te leggen in een proces-verbaal. Deze vaststelling krijgt op deze manier een grotere bewijswaarde dan loutere verklaringen van de partijen in het geding. De gerechtsdeurwaarder is geen deskundige en heeft geen expertise in de situaties die hij vaststelt, doch heeft hij de bevoegdheid om in burgerlijke zaken de feiten zuiver materieel vast te stellen, zonder enig advies omtrent de gevolgen, de oorzaak of de aansprakelijkheid.