Minnelijke invorderingen

Particulieren of ondernemingen die over vorderingen wegens onbetaalde facturen of opeisbare bedragen beschikken, kunnen rechtstreeks (d.w.z. zonder tussenkomst van de rechter) gebruik maken van de diensten van de gerechtsdeurwaarder om deze onbetaald gebleven saldi (inc. nalatigheidsinteresten cfr. de factuur en het eventueel contractueel overeengekomen verhogingsbeding) in te vorderen. Op deze manier kunnen de kosten van de gerechtelijke invordering worden vermeden.